ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 2015

 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

   Ἡ σωτηρία τοῦ Ἔθνους μας, τῆς οἰκογενείας μας, τῆς φυλῆς μας, ἔγκειται εἰς ἡμᾶς αὐτούς. Ὅταν ἡμεῖς ὁμονοήσωμεν, οἱ ξένοι δέν ἔχουν θέσιν εἰς τά ἐσωτερικά μας, καί ὅταν ἡμεῖς ἑνωθῶμεν δέν μᾶς χρειάζεται κανενός προστασία εἰς τά ἐξωτερικά μας.
  Εἶναι ἐντροπή, εἶναι ἁμαρτία, ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες νά περιμένωμεν νά μᾶς εἰρηνεύσουν ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ἐξημερώσαμεν, νά ρυθμίσουν τά οἰκιακά μας οἱ ξένοι.
  Τό γνωρίζει ἤδη ὅλος ὁ κόσμος ποία εἶναι ἐν τῇ ἐνώσει ἡ δύναμις τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἀρχιμανδρίτης Γαβριήλ Διονυσιάτης (1886-1983)


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:


Ἱερά Μονή Γρηγορίου 
Στήν πολυκύμαντη θάλασσα τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου τούτου, τό Ἅγιον Ὄρος παραμένει σταθερά ἀγκυροβολημένο στήν πηγή τῆς ὄντως Ζωῆς, τόν Χριστό. 
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


Κώδ. Καυσοκαλυβίων 135, φ. 8α. 
Ἐπίτιτλο τοῦ Δοξαστικοῦ τῆς Λιτῆς τῆς Ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Νείλου τοῦ Μυροβλύτου (Ζ’ Μαΐου). Ἔργο τοῦ ἱερομονάχου Ἰωάσαφ Διονυσιάτου τοῦ Διδασκάλου (α’ μισό ΙΘ αἰ.-1866) ἐνός ἀπό τούς σημαντικότερους Ἁγιορεῖτες μελουργούς τοῦ ΙΘ αἰ.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:
 
Εὐεργετινός
Συναγωγή τῶν θεοφθόγγων ρημάτων καί διδασκαλιῶν τῶν θεοφόρων καί ἁγίων Πατέρων ἀπό πάσης Γραφῆς θεοπνεύστου συναθροισθεῖσα, οἰκείως τε καί προσφόρως ἐκτεθεῖσα παρά Παύλου τοῦ ὁσιωτάτου μοναχοῦ καί κτήτορος Μονῆς τῆς Εὐεργέτιδος καί Εὐεργετινοῦ ἐπικαλουμένου. Ληφθεῖσα ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ ὄρει βασιλικῆς.. μονῆς τοῦ Κουτλουμούση ἐπικαλουμένης... ἤδη δέ τό δεύτερον ἀνατυποῦται... ἐν Κωνσταντινουπόλει 1861ΜΑΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ: 
Είναι γνωστό ότι ο Γέροντας, εκτός  από τα ελληνικά, δεν γνώριζε άλλη γλώσσα. Όμως συνέβη επανειλημμένως –όταν υπήρχε λόγος- με την γλώσσα της Πεντηκοστής να συνομιλήσει και να συνεννοηθεί θαυμάσια με ετεροδόξους.
«Ήμουν παρών», διηγείται ο Ι.Ε.Κ., «κάποτε στο Κελλί του Γέροντα μαζί με άλλους τρεις επισκέπτες και ένα Γάλλο που δεν μιλούσε λέξη Ελληνικά. Όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει με τον Γέροντα , πήγαν πιο πέρα και για δεκαπέντε λεπτά συνομιλούσαν καθισμένοι στα κούτσουρα. Τους βλέπαμε που συζητούσαν με ενδιαφέρον. Πώς επικοινωνούσαν, αφού δεν υπήρχε κοινή γλώσσα επικοινωνίας; Ο ξένος έφυγε χαρούμενος. Η ικανοποίηση φαινόταν έκδηλη στο πρόσωπό του».
 

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:

 
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ
ΚΕΛΛΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ.
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΑΘΩ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ. 
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 1871ΙΟΥΝΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:
 
ἀπιστία προέρχεται ἀπό τήν ὑπερηφάνεια. Ὁ ὑπερήφανος ἰσχυρίζεται πώς θά γνωρίσει τά πάντα μέ τό νοῦ του καί τήν ἐπιστήμη, ἀλλά ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀνέφικτη γι' αὐτόν, γιατί ὁ Θεός γνωρίζεται μόνο μέ ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὅσιος Σιλουανός ὁ  Ἀθωνίτης


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

  Ανθισμένο τοπίο στις Καρυές.
 (Φωτογραφία: Γρηγόρης Κουτούδης)


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:
 
 Ζωγραφική και γύψινα ανάγλυφα. 
Ο ζωγραφικός διάκοσμος της οροφής της φιάλης της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος
(Φωτογραφία: Γρηγόρης Κουτούδης)
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:ΕΚΛΟΓΗ ΕΚ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΒΙΔ.
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΑΒΒΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΙΒΗΡΙΤΙΚΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1894ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε, όμως, μας διαβάζει ο παπάς κι έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο.
 Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Δειλινό σε απλωταρία της Μονής Ξενοφώντος
 (Φωτογραφία: Γρηγόρης Κουτούδης)
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:

 Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος.
Ξυλόγλυπτη εικόνα, έργο Ισιδώρου μοναχού Καυσοκαλυβίτου
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:
 
«Ὅπως σέ κάθε κρίση ὑπάρχει διέξοδος, ἔτσι καί στή σημερινή.
Ἄν μποροῦσαμε νά ρωτήσουμε τήν ἑορτάζουσα Παναγία μας ποιά εἶναι αὐτή ἡ διέξοδος, ἐκείνη θά μᾶς ἀπαντοῦσε: ἡ Ταπείνωση. Ἐννοώντας, ὄχι βέβαια ὑποτέλεια καί δουλοπρέπεια, ἀλλά ἀνδρεία καί φρόνημα ἡρωϊκό. Ἀνδρεία καί αὐτογνωσία, πρῶτα γιά νά δοῦμε τό αἴτιο αὐτῆς τῆς κρίσης, πού εἶναι ἡ ἁμαρτία καί στή συνέχεια νά ὁδηγηθοῦμε στό ἑπόμενο βῆμα, ἐκεῖνο τῆς μετάνοιας, γνωρίζοντας ὅτι ἡ μετάνοια εἶναι τό δραστικότερο φάρμακο ἐξόδου ἀπό τήν κρίση. Ἄν ὑπάρχει λοιπόν μία ἐλπίδα, αὐτή εἶναι ὁ ἀναγεννημένος ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀποφασισμένος νά ἀναθεωρήσει τή ζωή του, τόν τρόπο ἐργασίας, τόν τρόπο ἐκτελέσεως τοῦ καθήκοντος ἤ τοῦ λειτουργήματός του, τόν τρόπο συμπεριφορᾶς του πρός τό συνάνθρωπό του καί τό φυσικό περιβάλλον».
                                                                                                  Ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος Λαυριώτης

(Ἀπό ὁμιλία του στό πανηγυρίζων Μετόχι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Μεγίστης Λαύρας στή Μεσσηνία)
 

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:


Ἱερά Μονή Φιλοθέου. 
Ἀντανακλάσεις τῆς μυστικῆς ἐν Χριστ ἐμπειρίας πού συντελεῖται στό κελί τοῦ μοναχοῦ.
Φωτογραφία Γρηγόρη Κουτούδη
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


Παράσταση τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων. 
Λεπτομέρεια σύγχρονης ψηφιδωτῆς εἰκόνας τοῦ ὁσίου Ἀκακίου Καυσοκαλυβίτου, πού κοσμεῖ προσκυνητάρι ἐντός τοῦ ὁμωνύμου Σπηλαίου. 
Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου Σκήτης Καυσοκαλυβίων.
Φωτογραφία Πατάπιου μοναχού Καυσοκαλυβίτη
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:
 
Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Νείλου τοῦ νέου Μυροβλύτου καί θαυματουργοῦ... Ψαλλομένη τῇ 7 ῃ Μαΐου, καθ᾿ ἥν εὑρέθησαν τά ἅγια αὐτοῦ λείψανα... Ἥτις ἐγράφη μέν μετ᾿ ἐπιμελείας τῇ δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Προκοπίου Ἁγιοπετρίτου... τοῦ ἐκ τῆς ἱερᾶς βασιλικῆς καί πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Φιλοθέου...
Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ᾳωμζ΄ 1847. Χείρ Δοσιθέου. Ἐν τῷ Ἀγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος.ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

«Ὤ ἀδελφοί, πίπτω εἰς τά γόνατα καί παρακαλῶ ὑμᾶς:
Πιστεύετε εἰς τόν Θεόν, πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπερ μαρτυρεῖ περί τοῦ Θεοῦ εἰς ὅλους τούς ναούς ὑμῶν καί ἐν τῇ ψυχῇ μου.
Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἶναι ἀγάπη. Καί ἡ ἀγάπη αὕτη πλημμυρεῖ  ὅλας τάς ψυχάς τῶν οὐρανοπολιτῶν ἁγίων. Τό αὐτό δέ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ἐπί τῆς γῆς ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀγαπώντων τόν Θεόν.
Ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ὅλοι οἱ οὐρανοί βλέπουν τήν γῆν, καί ἀκούουν τῶν προσευχῶν ἡμῶν καί προσφέρουν αὐτάς εἰς τόν Θεόν».

                                                         Ὅσιος Σιλουανός ὁ  Ἀθωνίτης


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:Προσευχή καί ἐργασία: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς.
Φωτογραφία Γρηγόρη Κουτούδη
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


Μαρμάρινος λέοντας. Ἕνα ἀπό τά πολλά μαρμάρινα γλυπτά πού κοσμοῦν τήν Φιάλη Ἁγιασμοῦ τῆς Μεγίστης Λαύρας.
 Φωτογραφία Πατάπιου μοναχού Καυσοκαλυβίτη


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:

 Μοναστηριακά Χρονικά

Περιοδική ἔκδοση. Θεσσαλονίκη 1939, Ἀπρίλιος- Ἰούνιος, ἀρ. φύλλου 13.
Στό ἐξώφυλλο, σπάνια φωτογραφία μπροστά στήν Τράπεζα τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὅπου ἀπεικονίζονται ὁ Ἕλληνας βασιληᾶς Γεώργιος Β΄ καί σημαίνουσες ἁγιορειτικές προσωπικότητες.ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

«Ὁ κάθε ἄνθρωπος πρέπει νά βρεῖ καί νά ἁγιάσει τήν κλίση του.
 Ὁ προκομμένος ἄνθρωπος, ὅπου καί νά βρεθεῖ, εἴτε στόν γάμο, εἴτε στόν μοναχισμό, θά εἶναι ἐπιτυχημένος».
«Πρέπει νά μπεῖ μέσα μας ὁ πόνος γιά τήν σύγχρονη κατάσταση γιά νά μπορέσουμε νά κάνουμε καρδιακή προσευχή».
Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Ἱερά κοινοβιακή βατοπαιδινή Σκήτη Ἁγίου Ἀνδρέα. Τό Κυριακό. 
Αὔρα τοῦ ρωσικοῦ βορρᾶ στό Ἅγιον Ὄρος τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα.
Φωτογραφία Γρηγόρη Κουτούδη
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:

Ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Χιλανδαρινός. Σύγχρονη βραχογραφία στόν περιβάλλοντα χῶρο τῆς μονῆς Χιλανδαρίου.
 Φωτογραφία Πατάπιου μοναχού Καυσοκαλυβίτη


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:


Παύλου τοῦ θείου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου αἱ ΙΔ΄ Ἐπιστολαί ἑρμηνεθεῖσαι μέν ἑλληνιστί ὑπό τοῦ μακαρίου Θεοφυλάκτου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, μεταφρασθεῖσαι δέ εἰς τήν καθ᾿ ἡμᾶς κοινοτέραν διάλεκτον... παρά τοῦ μακαρία τῇ λήξει γενομένου Νικοδήμου Ἁγιορείτου... ἤδη πρῶτον τύποις ἐξεδόθησαν τῇ συνδρομῇ καί ἀντιλήψει τῶν παναγιωτάτων πατριαρχῶν Γρηγορίου καί Κυρίλλου καί τοῦ ἐξοχωτάτου καί πανεκλάμπρου κόμητος Ἰωάννου Καποδίστρια... Τόμος Τρίτος. Ἐνετήισιν 1819.