Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


Ἐγκώμια καί Ὕμνοι εἰς τήν Παναγίαν, τούς Ἀρχαγγέλου καί εἰς διαφόρους ἁγίους.Καισαρίου Δαπόντε (μοναχοῦ Ξηροποταμηνοῦ), Ἐγκώμια καί Ὕμνοι εἰς τήν Παναγίαν, τούς Ἀρχαγγέλου καί εἰς διαφόρους ἁγίους, ἐν Ἀθήναις 1908.