Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΕΝΝΑΤΗΣ ΩΔΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣΜεγαλυνάρια

Θ΄ Ὠδῆς τῶν κανόνων τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς.

Διά χειρός

Χαρίτωνος πνευματικοῦ Ἁγιορείτου (1836-1906)