Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Ἡ τιμή τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου στήν ΚύπροἩ τιμή τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου στήν Κύπρο Σημαντικό ἐκκλησιαστικό γεγονός γιά τήν Ἐκκλησία τῆς ἁγιοτόκου νήσου Κύπρου, καί πιό συγκεκριμένα, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, ἀπετέλεσε ἡ τιμή σέ ἕναν ἀπό τούς μεγαλύτερους Ἁγιορεῖτες Ἁγίους, τόν ὅσιο Ἀκάκιο τόν Καυσοκαλυβίτη, ἱδρυτή τῆς λαυριωτικῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων. Ἀφ᾿ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 17 Ἰουνίου κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, μέ πανηγυρικό καί συνάμα κατανυκτικό τρόπο καί μέ ἀθρόα συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ ἔγινε ἡ ὑποδοχή τῆς προσφάτως ἱστορηθείσης ἱερᾶς εἰκόνας τοῦ ὁσίου Ἀκακίου. Ἡ ὑποδοχή ἔγινε στήν κεντρική πλατεῖα τῆς κωμοπόλεως Σωτήρα Ἀμμοχώστου καί ἀκολούθως σχηματίστηκε ἱερά πομπή πρός τόν ἱερό ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος. Τήν πομπή κοσμοῦσαν ἡ παιανίζουσα μουσική ὁμάδα τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων Σωτήρας, ἐνῶ τιμητικά συνόδευε ἄγημα τῆς Λέσχης Ἐφέδρων Καταδρομέων Σωτήρας, παρευρισκομένων καί τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου.
 Τά ἱερά εἰκόνα ἐκόμισε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος ὁ λόγιος μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, Γέροντας τῆς Ἱερᾶς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, ὡς προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου. Ὁ γέροντας Πατάπιος εἶναι καί ὁ ἁγιογράφος τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, κατόπιν αἰτήσεως εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς Καλύβης του, ἐνοριτῶν τῆς ἐνορίας τῆς Μεταμορφώσεως. Κατά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό πού ἀκολούθησε, ὁ πολιός προϊστάμενος τῆς ἐνορίας τοῦ Σωτήρα, πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Ἰωάννου, προσφωνώντας μέ πηγαῖο ἐνθουσιασμό ἐκ μέρους τοῦ συνόλου τῶν ἱερέων τοῦ ναοῦ τόν π. Πατάπιο, ἐξέφρασε τήν βαθιά του εὐγνωμοσύνη πρός τόν ἁγιορείτη Γέροντα, τονίζοντας τήν ὕψιστη εὐλογία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας νά ὑποδέχεται τά ἱερά σεβάσματα τοῦ ὁσίου Ἀκακίου πρός ἁγιασμόν καί πνευματική ἐνίσχυση τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

  Στήν σύντομη ἀλλά ἐμπνευσμένη ἀντιφώνησή του ὁ γέρων Πατάπιος, ὡς ταπεινός προσκυνητής τῆς βυζαντινῆς κωμόπολης τῆς Σωτήρας, ὅπως χαρακτηριστικά τόνισε, ἐξέφρασε τίς δικές του εὐχαριστίες γιά τήν γενομένη πρός αὐτόν πρόσκληση τῶν ὑπευθύνων τοῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος, ὅπως ἐπισκεφθεῖ  τήν φιλάγιο αὐτή γωνιά τῆς Κύπρου, προσκομίζοντας καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού τήν παρούσα στιγμή αἰσθητοποιεῖται στήν προσκομιζόμενη ἱερά εἰκόνα τοῦ ὁσίου Ἀκακίου, ἡ ὁποία καί θά παραμείνει ἐσαεί στόν Ναό.
 Καθόλη τή διάρκεια τῶν ἡμερῶν πού ἀκολούθησαν, συνέρρεαν καθημερινά στόν ἱερό ναό τῆς Μεταμορφώσεως πιστοί ἀπ᾿ ὅλη τήν εὐρύτερη περιοχή ὅπως τιμήσουν τόν ὅσιο Ἀκάκιο καί ἐπικαλεσθοῦν τίς πρεσβεῖες του. Καθημερινά ἐτελεῖτο στόν ναό Θεία Λειτουργία καί Ἱερά Παράκληση στόν ἅγιο Ἀκάκιο, ἐνῶ τήν Τετάρτη 21 Ἰουνίου τελέστηκε καί ἱερά ἀγρυπνία μέ πάνδημη συμμετοχή, γεγονός πού ἐπιβεβαίωσε καί τήν ἐπιτυχία τοῦ πολύ θεάρεστου ποιμαντικοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖται ἐπί σειρά ἐτῶν στήν ἐνορία αὐτή. Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τοῦ γέροντος Παταπίου τόσο οἱ ἱερεῖς τοῦ ναοῦ ὅσο καί οἱ παρευρισκόμενοι ἐνορίτες διατράνωσαν τήν βούλησή τους ὅπως ἡ ἔλευση τοῦ Ἁγίου στήν πόλη τους, γίνει ἡ ἀφορμή τῆς ἐνδυνάμωσης τῶν πνευματικῶν δεσμῶν τους μέ τό Ἅγιον Ὄρος καί τήν ἁγιοτόκο ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου.
  


Θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι στό πλαίσιο τῆς παρουσίας τοῦ γέροντος Παταπίου στήν περιοχή, προβλήθηκε τήν Δευτέρα 19 Ἰουνίου σέ κατάλληλα διαμορφωμένο ὑπαίθριο χῶρο, σέ πρώτη προβολή, βιντεοταινία πού πρόσφατα ὁλοκληρώθηκε ἡ παραγωγή της ἀπό τό ἱστολόγιο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, μέ τίτλο: Μυσταγωγία: Προσκύνημα στήν ἱερά Καλύβη τοῦ ἁγίου Ἀκακίου στά Καυσοκαλύβια τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τέλος, τήν Τρίτη 20 Ἰουνίου, ὁ γέροντας Πατάπιος ἐκφώνησε σέ πολυπληθές ἀκροατήριο Ὁμιλία μέ θέμα: «Οἱ ἁγιορεῖτες ἅγιοι Παΐσιος καί Πορφύριος καί ἡ παιδαγωγία τῶν νέων». Καί στίς δύο περιπτώσεις ἀκολούθησε δεξίωση πρός ἀναψυχήν τῶν παρευρισκομένων.

 Οἱ φωτογραφίες πού προηγήθηκαν ἐντός τοῦ κειμένου ἀπεικονίζουν βυζαντινά κειμήλια τῆς ἐνορίας τῆς Σωτήρας ἐνῶ ἐκεῖνες πού ἀκολουθοῦν ἀναφέρονται στήν ὑποδοχή τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τοῦ ὁσίου Ἀκακίου.

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣΠαταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου:

«Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Σχήματος. Ἑρμηνεῖα καί θεολογία τῶν εὐχῶν τῆς μοναχικῆς καθιερώσεως», περιοδικό Θεολογία τόμ. 82, τχ. 1, Ἰανουάριος-Μάρτιος 2011, σ. 141-167.