Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ (ΜΕΡΟΣ Δ΄)

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
Μαρτύριο και Ακολουθία του Αγίου Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλληνού.
Ἔκδοση πρώτη. Κωνσταντινούπολις 1840. (Μέρος Δ’ τελευταίο)


  
ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α΄)
ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ (ΜΕΡΟΣ Β΄)
ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ (ΜΕΡΟΣ Γ΄)

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.


Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριο τοῦ Ἁγιορείτου ὁσιομάρτυρος Γεδεών τοῦ Καρακαλληνοῦ (+ Τύρναβος 30 Δεκεμβρίου 1818) τό ἱστολόγιο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ προσφέρει στούς φιλοαθωνίτες καί φιλάγιους ἀναγνῶστες του σέ ψηφιακή μορφή τήν πρώτη ἔκδοση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου (Κωνσταντινούπολις 1840) πού συμπεριλαμβάνει τόν Βίο καί τό Μαρτύριό  του.


   

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
Ακολουθία και Μαρτύριο  του Αγίου Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλληνού.
Ἔκδοση πρώτη. Κωνσταντινούπολις 1840. (Μέρος Α’)


Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΔΡΕΑ

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη


Ἀντωνίου μοναχοῦ Νεασκητιώτου, Κανόνες Παρακλητικοί καί Χαιρετισμοί στόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα

Δημοσίευση στό βιβλίο:
 Κανόνες Παρακλητικοί καί Χαιρετισμοί Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πάτραι 1925


 

Τά ὑμνογραφήματα αὐτά εἶναι ποιήματα τοῦ μοναχοῦ Ἀντωνίου Νεασκητιώτου, πού ἀσκήθηκε στήν καλύβη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τῆς Νέας Σκήτης.
Περί αὐτοῦ βλ. Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, «Ἡ πανηγυρική Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Μακαρίων καί οἱ Ἁγιορεῖτες ὑμνογράφοι Χριστοφόρος Προδρομίτης καί Ἀντώνιος Νεασκητιώτης», Ἐκλησσιαστικός Φάρος τ. ΟΔ', Ἀλεξάνδρεια 2003, σ. 9-39. Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ