Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σκήτη Αγ. Τριάδος Καυσοκαλυβίων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σκήτη Αγ. Τριάδος Καυσοκαλυβίων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

Άρθρα του μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό της Ι. Μητροπόλεώς Γρεβενών ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ τεύχος 347 Ιανουάριος Μάρτιος 2016 (Α΄ μέρος), τεύχος 348, Απρίλιος-Ιούνιος 2016 (Β' μέρος) και τεύχος 349, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016 (Γ΄μέρος)

 

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

30 Απριλίου, Κυριακή των Μυροφόρων
Μνήμη του Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου 

Ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀκακίου ἑορτάζεται πανορθοδόξως στίς 12 Ἀπριλίου. Στήν ἀσκητική ὅμως παλαίστρα του, τό ἱερό Σπήλαιο καί τήν ὁμώνυμη Καλύβη του, ὁ ὅσιος Ἀκάκιος τιμᾶται ἀπό τούς Καυσοκαλυβίτες Πατέρες τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, μέ ὁλονύκτιο Πανηγυρική Ἀγρυπνία. Στό σεπτό Κυριακό τῆς Σκήτης, φυλάσσεται ἡ ἁγία κάρα τοῦ Ἁγίου, στήν Καλύβη του ἡ κάτω σιαγόνα του, ἐνῶ στή Μεγίστη Λαύρα τό μεγαλύτερο μερος τῶν ἱερῶν λειψάνων του. Στό σπήλαιο τῶν Καυσοκαλυβίων, πού φέρει καί τήν ἐπωνυμία του σώζεται καί ἡ κλινοστρωμνή τοῦ Ὁσίου.
        Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Πρὸς Χριστὸν τὸν Σωτῆρα πάτερ Ἀκάκιε, σὲ πρεσβευτὴν καὶ μεσίτην ἡμεῖς κεκτήμεθα νῦν, συμπαράλαβε τοὺς τρεῖς Ὁσιομάρτυρας, σοὺς φοιτητὰς τὸν Ρωμανὸν καὶ τὸν Παχώμιον ὁμοῦ Νικόδημον καὶ αἰτεῖτε, δωρηθῆναι πλημμελημάτων, ἡμῶν τὴν λύσιν καὶ παντοίων δεινῶν.
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.

 ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΟ ΕΠΙΤΡΑΧΗΛΙΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ

νεφάνη σήμερον, μέγας φωσφόρος, ἐν τῷ στερεώματι, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Ἀκάκιος ὁ τρισόλβιος, τῶν ἐν τῷ Ἄθῳ, ἐξαίρετον ἄγαλμα.
Μεγαλυνάριον.

Τὸν τῆς ἡσυχίας καθηγητήν, ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ἀπλανέστατον ὁδηγόν, Ἀκάκιον πάντες, τοῦ Ἄθωνος τὸν λύχνον, ᾠδαῖς θεοπρεπέσιν ὑμνολογήσωμεν.

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Η ΒΑΙΟΦΟΡΟΣ

Πορεία πρός τό Πάσχα, μέσα ἀπό τήν ἁγιορείτικη εἰκονογραφική τέχνη.


 Η Βαϊοφόρος
Τοιχογραφία στο Κυριακό της Σκήτης Καυσοκαλυβίων. 18ος αιώνας μ.Χ.


Βαϊοφόρος. Τοιχογραφία γ΄μισοῦ τοῦ 18ου αἰ. Ἐργαστήριο ἱερομονάχου Παρθενίου Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων. Δημοσίευση: Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, «Μεταβυζαντινή τέχνη στή σκήτη Καυσοκαλυβίων», Πρακτικά Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου: Ἅγιον Ὄρος. Πνευματικότητα καί Ὀρθοδοξία. Τέχνη, Θεσσαλονίκη 11-13 Νοεμβρίου 2005, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 364, εἰκ. 1. Τοῦ ἰδίου, Ὅσιος Παρθένιος ὁ Σκοῦρτος, ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων. Ὁ βίος καί τό ζωγραφικό του ἔργο, ἔκδ. Πανευρυτανική Ἕνωση, Ἀθήνα 2010, σ. 131, εἰκ. 75..

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Η Καλύβη του Αγίου Ακακίου χιονισμένη
Φωτογραφία: Πατάπιος μοναχός


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ. 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΥ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΛΟΓΙΑΣ. ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ. 18ος ΑΙΩΝΑΣ

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΜΝΗΜΗ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης († 2 Δεκεμβρίου 1991)


Γέροντα εύχου και υπέρ ημών των αναξίων και αθλίων, που κάτι σημαν­τικό δεν κάναμε ακόμη για τη σωτηρία της ψυχής μας.

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ. ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ.
 Ι. ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Ἰχνηλάτης τῶν πάλαι πατέρων γέγονας, Ἁγιωνύμου τοῦ Ὄρους ἀσκήσας Σκήτῃ σεπτῇ, Τριάδος τῆς Ζωαρχικῆς, τῶν Καυσοκαλυβίων, ἄβυσσος θείων δωρεῶν, λυτήρ δεινῶν ἀσθενειῶν, ἐδείχθης ὦ θεοφόρε. Πορφύριε οἰκουμένης, πάσης, ποιμήν ἡμῶν καί στήριγμα.