Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Άγιος Ακάκιος Καυσοκαλυβίτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Άγιος Ακάκιος Καυσοκαλυβίτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ


 Παταπίου μοναχού Καυσοκαλυβίτου

Η Πανήγυρις της Ιεράς Καλύβης Αγίου Ακακίου της Σκήτης Καυσοκαλυβίων του Αγίου Όρους, την Κυριακή των Μυροφόρων, 22 Απριλίου 2018


Ὁ ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης (1630-1730) κατέχει μία ἀπό τίς δεσπόζουσες θέσεις στό ὑπερχιλιετές ἁγιορειτικό ἁγιολόγιο, ὄχι μόνο λόγω τῆς ἄκρας ἀσκήσεως καί τῶν πολλαπλῶν χαρισμάτων, τῶν πολλῶν θαυμάτων καί τῆς νεοησυχαστικῆς διδασκαλίας του ἤ ἐπειδή ἀναδείχθηκε ἱδρυτής τῆς δεύτερης στή τάξη Σκήτης τοῦ Ἄθω, τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων, ἀλλά καί λόγω τῆς διακονίας του ὡς ἀλείπτου νεομαρτύρων, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἀπό ὅλους τούς ἱστορικούς, ἐξίσου σημαντική.
Ἀγωνιζόμενος ὁ ὅσιος Ἀκάκιος μέ θαυμαστό τρόπο στό ὁμώνυμό του Σπήλαιο Ἁγίου Ἀκακίου, κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες διαβίωσης, εἵλκυσε τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τόν ἀντάμειψε μέ πολλές ἀρετές καί χαρίσματα, ὅπως τό διορατικό καί ἐκεῖνο τῆς νοερᾶς προσευχῆς, καθώς καί θεῖες ἀποκαλύψεις.
Ἡ ὁσιακή του Κοίμηση στίς 12 Ἀπριλίου, Κυριακή τῶν Μυροφόρων τοῦ ἔτους 1730, συνέβη ἀφοῦ ὁ Ἅγιος εἶχε προγνωρίσει τόν θάνατό του.
Στόν τελευταῖο ἀσπασμό συνέτρεξε πλῆθος μοναχῶν ἀπ᾿ ὅλο τόν Ἄθωνα, πού ὅλοι τους θρηνοῦσαν γιά τή στέρησή του.
Τό γεγονός αὐτό τιμᾶται κάθε χρόνο ἀπό τούς Καυσοκαλυβίτες Πατέρες τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, μέ ὁλονύκτιο Πανηγυρική Ἀγρυπνία, πού τελεῖται στήν ἀσκητική παλαίστρα τοῦ ὁσίου Ἀκακίου, τό ἱερό Σπήλαιο καί τήν ὁμώνυμη Καλύβη του, ὅπου φυλάσσεται ὡς πολύτιμο κειμήλιο ἡ χαριτόβρυτος εὐωδιάζουσα κάτω σιαγόνα του.

 Τά φωτογραφικά στιγμιότυπα προέρχονται ἀπό τήν Πανήγυρη τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, κατά τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, 22 Απριλίου 2018.
Πηγή: Ρομφαία

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ, ΨΑΛΛΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
ΨΑΛΛΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
       
 

Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος πλ. α΄. Τόν συνάναρχον Λόγον.

Πρός Χριστόν τόν Σωτῆρα πάτερ Ἀκάκιε, σέ πρεσβευτήν καί μεσίτην ἡμεῖς κεκτήμεθα νῦν, συμπαράλαβε τούς τρεῖς Ὁσιομάρτυρας, σούς φοιτητάς τόν Ρωμανόν καί τόν Παχώμιον ὁμοῦ Νικόδημον καί αἰτεῖτε, δωρηθῆναι πλημμελημάτων, ἡμῶν τήν λύσιν καί παντοίων δεινῶν.

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Το σπήλαιο του Αγίου Ακακίου και Αγίου Μαξίμου στη σκήτη Καυσοκαλυβίων

Περιήγηση στην Ιερά Καλύβη Αγίου Ακακίου της σκήτης Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους και στο σπήλαιο του Αγίου Ακακίου και Αγίου Μαξίμου, απο τον Γέροντα της Καλύβης, μοναχό Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη


Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Ἱερά Μονή Φιλοθέου. 
Ἀντανακλάσεις τῆς μυστικῆς ἐν Χριστ ἐμπειρίας πού συντελεῖται στό κελί τοῦ μοναχοῦ.
Φωτογραφία Γρηγόρη Κουτούδη

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Παράσταση τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων. 
Λεπτομέρεια σύγχρονης ψηφιδωτῆς εἰκόνας τοῦ ὁσίου Ἀκακίου Καυσοκαλυβίτου, πού κοσμεῖ προσκυνητάρι ἐντός τοῦ ὁμωνύμου Σπηλαίου. 
Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου Σκήτης Καυσοκαλυβίων.
Φωτογραφία Πατάπιου μοναχού Καυσοκαλυβίτη