Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 
Ὁ ἐρχομός τῆς Ἄνοιξης. 

Μάϊος 2020. Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου. Καυσοκαλύβια. Ἅγιον Ὄρος
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ