Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Ἐπιστολή Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Πύρρου τοῦ Θετταλοῦ

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.


Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Πύρρου τοῦ Θετταλοῦ.
Ἐπιστολή αὐτοσχέδιος καί ἀδελφική πρός τούς Ἁγιορεῖτας Πατέρας. 
Ἀθῆναι 1851