Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ

του Λίνου-Παναγιώτη Πολίτη

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ 


Ο Λίνος Πολίτης (21 Σεπτεμβρίου 1906- 21 Δεκεμβρίου 1982) ήταν φιλόλογος νεοελληνιστής, καθηγητής πανεπιστημίου και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.