Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗ

Αφιέρωμα της Εφημερίδας "Ορθόδοξη Αλήθεια"
στον Υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
π. Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη