Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΦΩΤΟ ΙΟΥΛΙΟΥ
Μεγίστη Λαύρα. Μερική ἄποψη τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς Μονῆς ἀπό τό παραπόρτι
τῆς νότιας πλευρᾶς. Φωτό Παταπίου μοναχοῦ

 ΤΕΧΝΗ ΙΟΥΛΙΟΥ:
Λεπτομέρεια ἀπό τή διακόσμηση δίσκου κολλύβων τῆς Πανηγύρεως τῆς
Μεγίστης Λαύρας. Ἔργο Καυσοκαλυβιτῶν πατέρων.