ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ

Στό ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ αὐτό, πού διαχειρίζεται ὁμάδα φίλων τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, γίνονται Ἀναρτήσεις κειμένων μέ θέματα ἁγιορείτικης πνευματικότητας καί παράδοσης, πού ὁ ὑπερχιλιόχρονος Ἁγιορείτικος Λόγος μπορεῖ καί σήμερα νά προβάλει στό σύγχρονο κόσμο. Στίς ἐπιμέρους Σελίδες, ἀγαπητέ ἀναγνῶστα, θά μάθεις περισσότερα γιά τήν Ἱστορία τῆς Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου καί τήν προσφορά της στό Ἅγιον Ὄρος, τήν πατρίδα μας καί τόν ὀρθόδοξο κόσμο (Μικρό Προσκυνητάρι). Σ᾿ αὐτό θά σέ βoηθήσουν οἱ φωτογραφίες καί video ἀπό τήν Καλύβη. Μπορεῖς ἐπίσης νά ἐνημερωθεῖς γιά τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Γέροντα τῆς Καλύβης, Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου (Ἐργογραφία) καθώς καί γιά τίς Ἐκδόσεις τῆς Καλύβης. Ἡ ἁγιορείτικη φωτογραφία τοῦ μῆνα, ἡ ἁγιορείτικη τέχνη τοῦ μῆνα καί τό ἁγιορείτικο σπάνιο βιβλίο τοῦ μῆνα, θά σέ μεταφέρουν νοερά στό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας ἐνῶ ἀπό τή σοφία τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ὁ πάντα ἐπίκαιρος ἁγιορείτικος λόγος τοῦ μῆνα, καθώς και ο πλοτος ἀπό τήν γιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, εὐχόμαστε νά σοῦ δώσει ἐλπίδα καί φῶς στό δρόμο γιά τή συνάντηση μέ τόν ἀναστημένο Χριστό.

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. ΒΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου
Ἅγιον Ὄρος.
Βηματίζοντας στόν τόπο καί τήν ἱστορία του
Ἅγιον Ὄρος 2012, σελ. 330Κυκλοφορεῖ στίς ἀρχές Δεκεμβρίου 2012, ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου Καυσοκαλυβίων Ἁγίου Ὄρους, τό νέο βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου: Ἅγιον Ὄρος. Βηματίζοντας στόν τόπο καί τήν ἱστορία του. Περιλαμβάνει 20 κείμενα μέ ἀναφορά στήν ὑπερχιλιόχρονη ἁγιορειτική πνευματικότητα, ἱστορία, τέχνη καί παράδοση.
Τό νέο βιβλίο ἐγκαινιάζει μία νέα σειρά στίς ἐκδόσεις τῆς Καλύβης, μέ τόν γενικό τίτλο: Ἁγιορείτικος Λόγος. Ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ καί οἱ συνεργάτες τοῦ ἱστολογίου μας εὐχόμαστε τό νέο αὐτό πόνημα τοῦ π. Παταπίου νά εἶναι καλοτάξιδο, πρός ὠφέλεια τῶν ἀναγνωστῶν, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί πρός δόξαν Θεοῦ.