Κυριακή, 7 Απριλίου 2019

ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΧΑΡΜΟΛΥΠΗ

Άρθρο του μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβίτου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ορθόδοξη Αλήθεια στις 27 Μαρτίου 2019