Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ Η ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣΘεοτόκος Γλυκοφιλοῦσα ἡ Περίβλεπτος. 

Τοιχογραφία τοῦ 1759 στὸ παρεκκλήσι Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου. Ἐργαστήριο ἱερομόν. Παρθενίου τοῦ Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων. 
Στὴν εἰκόνα αὐτὴ καὶ στὸν πρῶτο κτήτορα τοῦ ναοῦ ἱερομόν. Ἰωνᾶ ἀφιερώθηκε ἀπὸ τὸν μοναχὸ Καισάριο Δαπόντε (18ο αἰ.) τὸ παρακάτω ἐπίγραμμα:

«Ἐπίγραμμα εἰς τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας ζωγραφισμένης ἄνωθεν τῆς πύλης τοῦ ναοῦ, τοῦ κελλίου τοῦ παπα-Ἰωνᾶ εἰς τὸ Καψοκαλύβι»
«Καὶ ζωγραφίαν θαυμαστὴ ἄλλην παρὰ καμμίαν
καὶ Παναγία θαυμαστὴ ὑπὲρ τὴν ζωγραφίαν.
Μακάριος εἶ Ἰωνᾶ, διὰ τὴν ἐκκλησίαν,
Μακάριος εἶ ἀδελφέ, διὰ τὴν ζωγραφίαν.
Ἀλλὰ μακαριώτερος διὰ τὴν μακαρίαν
ταύτην καὶ ἀξιάγαστον εἰκόνα τὴν ἁγίαν».