Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ 2013. Μέρος Α’Πανήγυρη ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη στή σκήτη Καυσοκαλυβίων. Μέρος Α΄


   Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος, 2013, ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη στήν ἱερά σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων.
 Τό Σάββατο, 13 Ἰανουαρίου 2013 (μέ τό ἁγιορειτικό ἡμερολόγιο), τελέσθηκε ὁλονύκτια ἁγιορειτική ἀγρυπνία στό Κυριακό τῆς Σκήτης, πού ὁλοκληρώθηκε μέ τήν πανηγυρική τράπεζα καί τόν μεθεόρτιο Ἑσπερινό, ὅπου τελέσθηκε καί τό μνημόσυνο τῶν κτιτόρων τῆς Σκήτης.
  Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις συνεχίστηκαν τήν ἑπόμενη ἡμέρα, Κυριακή 14 Ἰανουαρίου, στό πρόσφατα ἀνακαινισμένο παρεκκλήσιο τῆς (ἐρειπωμένης) καλύβης τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη, μέ τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία. Ἀκολούθησε κέρασμα στό ἀρχονταρίκι τῆς γειτονικῆς καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, ὑπό τήν πρωτοβουλία καί μέριμνα τῆς ὁποίας ἀνακαινίσθηκε καί ἐξακολουθεῖ νά ἀνακαινίζεται τό πανηγυρίζον παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη.
    Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Μαξίμου, τό ἱστολόγιο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ εὔχεται σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες του, Χρόνια Πολλά καί ἀπό τόν Θεό εὐλογημένα, διά πρεσβειῶν τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Μαξίμου.
  Ἰδιαίτερες εὐχές καί εὐχαριστίες ἐκφράζονται πρός ὅλους ὅσοι βοήθησαν καί συνέβαλαν στή συνεχιζόμενη καί σήμερα ἀνακαίνιση τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μαξίμου, πρός πνευματική ὠφέλεια καί στήριγμά τους, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου καί πρός δόξαν Θεοῦ!
  Τό φωτογραφικό ὑλικό προέρχεται ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη, τόσο στό Κυριακό τῆς σκήτης, ὅσο καί στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Μαξίμου καί τό κέρασμα στήν καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου.


Παρεκκλήσιο Αγίου Μάξιμου Καυσοκαλύβη, Σκήτης Καυσοκαλυβίων