Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ Χριστός εἶναι στοργικός Πατέρας«Μήν καταπιέζετε ἐγωϊστικά τόν ἑαυτό σας, πάνω ἀπό τίς δυνάμεις σας, καί δημιουργεῖτε ἄγχος. Ὁ Χριστός εἶναι στοργικός Πατέρας καί ὄχι τύραννος. Τόν φιλότιμο ἀγώνα μας χαίρεται ὁ Χριστός.
Ἐάν δέν μποροῦμε νά ἀγωνισθοῦμε πολύ ἤ καθόλου, τουλάχιστον νά τό γνωρίζουμε ταπεινά καί νά ζητᾶμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ».

                                                               Ὅσιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Προσκυνητάριον τοῦ βασιλικοῦ, πατριαρχικοῦ, σταυροπηγιακοῦ τε καί σεβασμίου ἱεροῦ μοναστηρίου τοῦ Δοχειαρίου, τοῦ ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος. Συσταθέν καί φιλοπονηθέν παρά τοῦ πανοσιολογιωτάτου... Κυρίλλου τοῦ ἐκ Σμύρνης... Ἐν Βουκουρεστίῳ 1843

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

6 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ


Τα φετινά Χριστούγεννα (2016) συμπληρώθηκαν έξι χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, τοῦ Ἰστολογίου τῶν Φίλων τῆς Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἑνός Ἰστολογίου μέ θέματα ἁγιορείτικης πνευματικότητας, ίστορίας, παράδοσης καί τέχνης.
Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή, εὐχόμαστε σέ ὅλους τούς ἐπισκέπτες τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ καί τούς ἀναγνώστες τῶν κειμένων πού ἀναρτώνται σ᾿ αὐτόν, πλούσια τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου, προστάτιδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Σᾶς εὐχόμαστε ἐπίσης, μέ τίς πρεσβεῖες τῶν ὁσίων καί θεοφόρων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, τήν αὔξηση τοῦ πνευματικοῦ ὀφέλους καί τῆς πνευματικῆς βοήθειας πού προσδοκοῦμε ὅτι ἀντλεῖτε μέσα ἀπό τά θέματα πού διαπραγματεύεται καί προβάλλει ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. 
Χρόνια σας πολλά - Καλή Χρονία