Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ




«Βίβλος ψυχωφελεστάτη περιέχουσα ἀποκρίσεις διαφόροις ὑποθέσεσιν ἀνηκούσαις. Συγγραφεῖσα μέν παρά τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου.  
Ἐπιμελῶς δέ διορθωθεῖσα... παρά Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Νῦν δέ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα... Ἐνετίησιν 1816».

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 
 Σταλακτίτες στήν παγωμένη αὐλή τῆς καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου. Καυσοκαλύβια. 2013.
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 

Πετρόκτιστες καί  πλινθόκτιστες ἀψίδες στό κωδωνοστάσιο τῆς Νέας Σκήτης.
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Η ΥΠΑΚΟΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ



«Ὅλη μου ἡ ζωή ἦ­ταν ἕ­νας πα­ρά­δει­σος. Προ­σευχή, θεία λα­τρεία, ἐρ­γό­χειρο, ὑ­πα­κοή στούς Γέ­ρον­τές μου. Ἀλλά ἡ ὑ­πα­κοή μου ἦ­ταν ἀ­πο­τέ­λε­σμα ἀ­γά­πης, ὄχι ἀ­ναγ­κα­στική... Ἡ ὑ­πα­κοή δεί­χνει τήν ἀ­γάπη πρός τόν Χρι­στό. Καί ὁ Χρι­στός ἰ­δι­αί­τερα ἀ­γα­πάει τούς ὑ­πά­κου­ους. Γι᾿ αὐτό λέει: ‘‘Ἐγώ τούς ἐμέ φι­λοῦν­τας ἀ­γαπῶ, οἱ δέ ἐμέ ζη­τοῦν­τες εὑ­ρή­σουσι χά­ριν’’ (Πα­ροιμ. 8, 17)».

 Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ἡ ἁγιότητα στόν 21ο αἰώνα, ἔκδ. Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2014.

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ 2014-01-27



Πανήγυρη τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη. 13 Ἰανουαρίου 2014.

   Μέ τή συμμετοχή τῶν Καυσοκαλυβιτῶν πατέρων, ἄλλων Ἁγιορειτῶν μοναχῶν καί προσκυνητῶν τιμήθηκε καί ἐφέτος στή σκήτη Ἁγίας Τριάδος ἡ μνήμη τοῦ πρώτου οἰκιστοῦ τῶν Καυσοκαλυβίων, ὁσίου καί θεοφόρου πατρός μας Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη (13 Ἰανουαρίου).
   Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στό σεπτό Κυριακό τῆς Σκήτης ὅπου τελέσθηκε ὁλονύκτιος ἀγρυπνία καί τό μνημόσυνο τῶν κτητόρων τῆς Σκήτης, καθώς καί στό πανηγυρίζον ἀνακαινισμένο παρεκκλήσιο τῆς ἐρειπωμένης καλύβης τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη, ὅπου τελέσθηκε ἡ μεθέορτη Θεία Λειτουργία.
  Οἱ φωτογραφίες προέρχονται τόσο ἀπό τό Κυριακό ὅσο καί τό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Μαξίμου.