Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Ἀθωνικό ὁδοιπορικό στήν Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας - Κισνόβ 1


Ἀθωνικό ὁδοιπορικό στήν Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας

 Στό Κισνόβ (Κισινάου), πρωτεύουσα τῆς Μολδαβίας.

πρωτεύουσα τῆς Δημοκρατίας Κισνόβ συνδέεται μέ τό Ἅγιον Ὄρος, μέσα ἀπό τή ζωή καί τήν δράση τοῦ μητροπολίτη Εἰρηνουπόλεως Γρηγορίου (Ἔφεσος 1761- †Κισνόβ 1846), πού διετέλεσε ἡγούμενος τῆς μονῆς Βατοπαιδίου (1802). Ἐπίσκοπος χειροτονήθηκε στή μονή Βατοπαιδίου τό 1802 ἀπό τόν οἰκουμενικό πατριάρχη ἅγιο Γρηγόριο Ε΄. Ὁ ἴδιος συνήθιζε νά φέρει τόν τίτλο «Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως καί Βατοπαιδίου». Ἡ μονή Βατοπαιδίου εἶχε ἀποκτήσει στή Βλαχία καί τή Μολδαβία ἐννέα μονές καί ἐκκλησίες καί τέσσερις σκῆτες ὡς μετόχια. Τήν ἐποπτεία καί οἰκονομική διαχείριση αὐτῶν τῶν μετοχίων εἶχε ἀναλάβει ὁ Γρηγόριος. Μετόχια ἡ μονή Βατοπαιδίου διατηροῦσε καί στό Κισνόβ (Κισινάου) τῆς Βεσσαραβία (σημερινῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας) γι᾿ αὐτό καί ὁ Γρηγόριος εἶχε τήν ἔδρα του στήν πόλη αὐτή, ἔπειτα μάλιστα ἀπό τήν ἀποτυχία τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ Ὑψηλάντη. Φεύγοντας ἀπό τό Ἰάσιο γιά τό Κισνόβι, ὁ Γρηγόριος πῆρε μαζί του ὅσους θησαυρούς καί μοναστηριακά κειμήλια μπόρεσε νά διασώσει ἀπό τήν μανία τῶν Τούρκων. Στό Κισνόβ ὅπου καί ἀπεβίωσε ὁ Βατοπαιδινός μητροπολίτης, ἡ ὁδός ὅπου εὑρισκόταν ἡ οἰκία του ὀνομάσθηκε «Εἰρηνουπόλεως». 

 Κισνόβ. Τό κωδωνοστάσιο τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ.

Ἀπό τό ἐσωτερικό τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ.

 Κισνόβ. Καθεδρικός ναός. Τοιχογραφία. Οἱ ἅγιοι τῆς Μολδαβίας. 

Κισνόβ. Καθεδρικός ναός. Τοιχογραφία. Οἱ ἅγιοι τῆς Μολδαβίας.

Κισνόβ. Καθεδρικός ναός. Τοιχογραφία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ τοῦ Βατοπαιδινοῦ.

 Κισνόβ. Καθεδρικός ναός. Ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ἐραστής Σοφίας ὑπό τῶν θείων Γραφῶν ὁδηγούμενος, ἤτοι Εἰσήγησις Δογματική ἐκτεθεῖσα παρά τοῦ σοφολογιωτάτου Διδασκάλου κυρίου Σεργίου τοῦ Μακραίου [τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων]... Κωνσταντινούπολις 1816.

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Εἰς ὀσμήν εὐωδίας... Ἔξω ἀπό τό παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στή μονή Γρηγορίου.
  Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ
Σύγχρονη ἐπιδαπέδια σύνθεση μετά ψηφιδωτοῦ στήν αὐλή τῆς μονῆς Διονυσίου
Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ... ΤΗΣ ΘΛΙΨΕΩΣ«Ἀπό τήν ὑπομονή στίς θλίψεις διακρίνονται ὅσοι ἀγαποῦν τόν Θεό.
Ὅταν ὁ Θεός θελήσει νά βοηθήσει μία ψυχή βασανισμένη, δέν τήν ἀπαλάσσει ἀπό τίς θλίψεις, ἀλλά τῆς χαρίζει ὑπομονή.
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι στήν θλίψη ἐδοκιμάσθηκαν καί ὄχι στήν χαρά. Καί ὁ Χριστός στούς μακαρισμούς, τήν θλίψη ἐμακάρισε καί ὄχι τήν χαρά.
Νά εὐχόμεθα ὁ Θεός νά μᾶς δίδει ὑπομονή καί ὄχι νά μᾶς πάρει τά βάσανα, γιατί αὐτά μᾶς πηγαίνουν στόν παράδεισο».
                                   Γέρων Ἐφραίμ Κατουνακιώτης

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου. Δρ. Θεολογίας

«Ἀνέκδοτες τυπικές λειτουργικές διατάξεις σέ κώδικες τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων».
Δημοσίευση: Γηθόσυνον Σέβασμα. Ἀντίδωρον τιμῆς καί μνήμης εἰς τόν μακαριστόν καθηγητήν τῆς Λειτουργικῆς Ἰωάννην Φουντούλην (+ 2007), τ. Β΄, σ. 1571-1598.